Έγινε ενημέρωση για τους δασικούς χάρτες και το Κτηματολόγιο για θέματα ασφάλειας 
και συζητήθηκε εκτενώς το θέμα λειτουργίας 
του Ιερού Ναού,
ομόφωνα αποφασίστηκε από τους κατοίκους ,ο Ναός να μην γίνει παρεκκλήσι αλλά όταν ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 
ώστε να γίνει ο Ναός, Ενορία.

Κατηγορίες: Δελτία τύπου