ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου

Αντιπρόεδρος : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Βασιλείου

Γεν. γραμματέας : ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Αναστασίου

Βοηθός γραμματέα : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του Ιωάννου

Ταμίας :

Βοηθός ταμία : ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Χρήστου

Έφορος υλικού : ΖΟΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΖΟΡΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κων/νου
ΛΙΑΔΑΚΗ – ΤΣΑΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Παναγιώτη

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ του Αποστόλου
 
Γραμματέας : ΣΕΡΒΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου
Βοηθός γραμματέα : ΤΣΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου

Ταμίας :  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Χρήστου
Βοηθός ταμία : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου