Συνάντηση σε φιλικό πλαίσιο με τον κ.Πέτρου ‘Αγγελο,προέδρο της Κοινότητας Μάνδρας

Δημοσιεύτηκε από τον/την newlife στις

Συνάντηση σε φιλικό πλαίσιο μεταξύ των. κ.Πέτρου ‘Αγγελο, Προέδρο της Κοινότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρα Ειδυλλίας του Πρόεδρου κ.Παπανικολάου Βασίλη
και του Β.Γραμματέα κ.Βασιλειάδη Σπύρου.

Συζητήθηκαν τα προβλήματα, οι δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν στην καθημερινότητά τους οι κάτοικοι της Νέας Ζωής.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι ανάγκες του Οικισμού  καθώς και οι ιδιαιτερότητές του.
Τα θέματα που εστιάστηκαν  ήταν η ασφάλεια ,ο φωτισμόςκαθαριότητα 
και η αποψίλωση των χώρων για πυροπροστασία .

Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία  η  μέριμνα,  με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 m από τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Αυτήν την συνάντηση θα ακολουθήσουν και άλλες στο αμέσως προσεχές μέλλον με τον Πρόεδρο κ.Πέτρου ωστε να υπάρξει ο απαιτούμενος σχεδιασμός για την υλοποίηση των όσων συζητήθηκαν.