Το Δ/Σ του συλλόγου σας καλεί στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
που θα πραγματοποιηθεί την
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο του συλλόγου.
με θέματα :


Α) ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Β) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Δ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ε) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Β.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΙ.ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ